GDPR. Startsida. Aktuellt. Policies. Företaget. Personal. Produkter. Lokaler. Lediga jobb. Prislista. Blanketter. Kontakt.
©Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB 2021

Personalen

 

Personalen på Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB har en mycket gedigen kunskap och erfarenhet. Totalt har vi över 300 års branscherfarenhet vilket innebär att vi tillsammans tillverkat mer än 1.000.000 led.

 

Detta borgar för att vi har mycket stor förmåga att lösa alla de unika behov som uppkommer och att vi därmed kan leverera produkter av mycket hög kvalitet med utmärkt passform och en bästa möjliga estetik.

 

En balanserad blandning av män och kvinnor, liksom av äldre och yngre skapar en dynamisk arbetsmiljö och en hög trivsel vilket vi tror är ett av skälen till den höga och jämna produktkvaliteten. Samtidigt kommer hela tiden nya initiativ från våra nyare eller yngre medarbetare vilket innebär att vi hela tiden vitaliseras.

 

För att också följa nya material och metoder och för att bibehålla vår marknadsposition är det också vår ambition att personalen skall vara välutbildad, och vi genomför därför i samband med de årliga utvecklings- och lönesamtalen även en kompetensinventering, vilken resulterar i kompetensutvecklingsplaner för varje enskild individ. Utbildningar genomförs sedan både externt eller internt.