GDPR. Startsida. Aktuellt. Policies. Företaget. Personal. Produkter. Lokaler. Lediga jobb. Prislista. Blanketter. Kontakt.
©Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB 2021

Dåtid

Verksamheten startades redan 1959 av tandtekniker Billy Ulmbrant och är sedan starten beläget i Tranås. 1997 förvärvade Lena Antonsson företaget. Efter övertagandet fokuserades arbetet med att säkerställa kvalitén i företaget samt att öka kundbearbetningen. Dessa satsningar har slagit väl ut och omsättningen i företaget har sedan förvärvet femdubblats och vinsten stabiliserats på en nivå som innebär att vi kan investera både i ny, bättre teknik, systematisk kompetensutveckling och i en god arbetsmiljö.
 

Nutid

Företaget har idag 13 anställda varav huvuddelen är utbildade tandtekniker. Vi servar både folktandvårdskliniker i flertalet landsting och privattandläkare över hela Sverige, liksom flera specialistkliniker.

Företagets ledstjärnor är

 

Företaget ligger i frontlinjen både inom tandtekniska arbeten, kvalitet, leveransservice och miljö/arbetsmiljöarbete. Vi tror oss också ha mycket konkurrenskraftiga priser.

Bolaget har idag en mycket stabil ekonomi och har erhållit AAA-diplom under större delen av 2000-talet. Detta diplom, som baseras på tillväxt och ekonomisk stabilitet, delas årligen ut till 2-3 % av Sveriges alla företag.

Under 2009 genomfördes en mycket genomgripande renovering och dessutom utökning av lokalerna och vi har nu ett av branschens mest moderna och ändamålsenliga dentallaboratorium.

 

Framtid

Lenas make, Mats Antonsson, som tidigare varit VD för Stiga AB, är nu VD för Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB med avsikt att utveckla företaget ytterligare. Uppdraget till honom är att leverera ännu högre produktkvalitet och servicegrad till bästa möjliga priser.

Ägare: Lena Antonsson
VD: Mats Antonsson