GDPR. Startsida. Aktuellt. Policies. Företaget. Personal. Produkter. Lokaler. Lediga jobb. Prislista. Blanketter. Kontakt.

Fast protetik

Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB har en mycket gedigen kompetens och erfarenhet inom fast protetik. Vi följer noga den dentala utvecklingen och använder endast CE-märkta material och metoder som garanterar bästa kvalitet, estetik och passform. Vi analyserar också löpande de tillverkningsmetoder som är effektivast för att därigenom kunna erbjuda Dig högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.

 

 

 

 

CAD-CAM tillverkade konstruktioner

En övervägande andel av kronorna och broskeletten tillverkas numera med hjälp av CAD-CAM. Här använder vi både av kvalitetsskäl och flexibilitetsskäl flera svenska samarbetspartners såsom NobelProcera, Forstec Dental, Arc Solutions, Dentsply och Straumann.  Vi tillverkar all helkeramik i egen fräs. De externa företagen har sina fräscentra i Sverige eller i Europa och alla använder godkända, biokompatibla material.

Metoden innebär att vi gör en gipsmodell av avtrycket vilken sedan läses av i någon av våra två skannrar. Som alternativ till gipsmodell kan vi ta emot filer från alla intraorala skannrar. Efter skanning modelleras kronan eller bron i ett CAD-program av en erfaren CAD-tandtekniker varefter en elektronisk CAD-fil skickas antingen till vår fräsmaskin eller till vald tillverkningsenhet, där kronan/broskelettet fräses eller sintras fram. I normalfallet lägger vi sedan en porslinsfasad på skelettet, men en stor trend idag är fullanatomiska helkeramiska kronor med enbart målningteknik.

Vi kan tillhandahålla CAD-CAM-tillverkade kron- och broskelett i följande material

 • CoCr, Lasersintrade eller frästa kronor och broar upp till hel käke. Lasersintring eller 3D-printning innebär stora möjligheter att tillverka komplicerade konstruktioner.
 • Titan, helfrästa kronor och broar upp till hel käke.
 • Zirkoniumdioxid högtranslucent, helfrästa kronor och broar upp till hel käke. Zirkoniumoxid har en mycket hög brottstyrka (1100-1300 Mpa) och är därför mycket lämplig för större helkeramiska broar. Materialet har en utmärkt biokompabilitet. En allt större del av Zirkonuimkronorna fräses numera i fullanatomi varefter dessa målas.
 • Zirkoniumdioxid Smile, vilket är ett material med extremt hög translucens främst avsett för fullanatomiska kronor och broled i fronten.  Brottstyrkan är c:a 650 MPA, vilket är 60 % högre än E.max. Restaurationerna cementeras med kemiskt/ljushärdande cement. Kan tillverkas i konstruktioner upp till max tre broled.
 • IPS E.max från Ivoclar Vivadent. Vi tillverkar antingen med pressteknik eller CAD-fräsning, kronans design skapas i vårt CAD-system och därefter fräses fram. E.max har en mycket naturtrogen estetik och är genom sin homogena uppbyggnad ett starkt material. Brottstyrkan är c:a 370 MPA, och cementeras adhesivt. E.max kan användas upp till max 3 led.
 • Vi tillverkar även temporära/långtidstemporära kronor/broar i PMMA eller semipermanenta i målad fullzirkonium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjutna konstruktioner

Vi gjuter vid behov även kron- och broskelett och pelare på traditionellt sätt i följande material. Normalt lägger man även för dessa skelett en porslinsfasad, men de kan även tillverkas i fulldesign.

 • MK75, en traditionell högguldslegering från KarAna bestående av 75% rent Guld samt 18% Palladium med mycket goda egenskaper. Pga. Palladiuminnehållet är MK75 ljusgrå till färgen. Det höga guldinnehållet medför en relativt hög materialkostnad för patienten. För närvarande är kostnaden c:a 800:- per gram. En normalkrona väger mellan 3-6 gram.
 • C-guld från KarAna. Detta guld används enbart till fullkronor pga. dess guldgula färg. Består av c:a 76% rent guld och 12% koppar. Priset och vikten är snarlika MK75.

 

För att erhålla bästa möjliga gjutresultat använder vi en av marknadens mest pålitliga induktionsgjutapparater, Heracast IQ. I undantagsfall kan vi även åtaga oss gjutning i Titan, men då dessa arbeten läggs ut på svensk underleverantör är leveranstiden betydligt längre än för övriga material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porslin

För att erhålla högsta möjliga estetik och hållbarhet är valet av fasadmaterial mycket viktigt. Vi har valt att genomgående arbeta med porslinet GC Initial från det världsledande företaget GC Dental Products Corp från Japan och dess dotterbolag GC Europe. Detta porslin har vi efter noga övervägande funnit vara den bästa kombination av estetik och hållbarhet. Då porslinsystemet och färgsystemet är uppbyggt på samma sätt oberoende av vilket kärnmaterial kronan/bron är tillverkad av förenklas porslinsteknikerns arbete kraftigt vilket i sin tur leder till högre och jämnare slutkvalitet på produkten.

 

Lite kort om GC Initial

 • Ett helintegrerat porslinsystem från MK till helkeramik
 • Mycket liten krympning vilket minskar risken för fraktioner
 • Mycket naturlig estetik med hög fluorescence och translucens tack vare att uppbyggnaden är mycket lik den naturliga tanden, dvs infärgningen av tanden ligger inuti tanden med ett translucent lager längst ut.

 

 

 

 

 

Pressning och bränning av porslin

En mycket viktig faktor för att erhålla en korrekt bränd porslinskrona är valet av brännugn. Av det skälet har vi har valt att enbart använda de mest högkvalitativa press- och brännugnarna från Dekema, Ivoclar Vivadent och Dentsply , då vi av erfarenhet vet att enklare ugnar alltför ofta har en alltför stor temperaturdifferens. Detta kan i sin tur orsaka osynliga mikrosprickor i porslinet som kraftigt ökar sannolikheten för frakturer eller chipningar. Vi vet via vår löpande reklamationsuppföljning att vi har extremt liten förekomst av dessa problem.