GDPR.Startsida.Aktuellt.Miljö/Kvalitet.Företaget.Personal.Produkter.Lokaler.Lediga jobb.Prislista.Blanketter.Kontakt.

Implantatstödd protetik

Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB har mycket lång erfarenhet av implantatstödd protetik och kan erbjuda Dig lösningar på alla vanligen förekommande implantatplattformar.

Vi följer givetvis den dentala utvecklingen och använder endast CE-märkta material och metoder som garanterar bästa kvalitet, estetik och passform.

 

Klicka på resp. logga för att läsa mera om de olika implantatsystemen.

 

 

    

 

 

Frästa implantatbroar

Huvuddelen av broskeletten skannas och fräses fram baserat på en förlaga i akryl eller en TryIn-bro som tandteknikern tillverkar och som regelmässigt provas i patientens mun innan fräsning eller så designas bron direkt i vårt CAD-system. Vi använder främst produkter från Dentsply och Heraeus Kulzer, men kan även leverera produkter från i princip alla andra leverantörer.

Nedan visas ett utdrag ur Dentsply Implant´s produktsida

ATLANTIS ISUS erbjuder ett stort utbud av dentala suprakonstruktioner för implantat; fast eller avtagbar protes samt täckproteser. Till skillnad från gjutna supraskonstruktioner fräses ATLANTIS ISUS ur solida block av titan eller kobolt-krom vilket eliminerar risken för poröst material.

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat erbjuder följande fördelar: Precision med spänningsfri passform, finns för alla stora implantatsystem, stor flexibilitet vid val av terapi och utformning, förenklad och effektiv orderbeställning on-line.

ATLANTIS ISUS kan tillverkas både med raka och med vinklade skruvkanaler.

 

 

 

 

 

Gjutna Implantatbroar

Vid behov gjuter vi även singel/delimplantat och helkäkar i följande material.

 

  • PS2007 från Karana är en Silver/Palladium-legering som inte innehåller guld och således är mer ekonomiskt fördelaktig. Legeringen innehåller 55% Palladium och 33% Silver och är ljusgrå till färgen, och dess egenskaper är snarlika en normal högguldslegering. Bindingsegenskaperna till porslinet är utmärkta. Legeringen är ett perfekt lågkostnadsalternativ när du vill arbeta med ädla legeringar men vill kunna erbjuda din patient ett billigare alternativ. Kostnaden per gram är idag c:a 275:- och legeringen är dessutom c:a 30 % lättare än en traditionell högguldslegering vilket innebär att metallkostnaden blir mindre än hälften jämförbar med en krona i högädelt guld.
  • Heraenium PW är en mycket väletablerad CoCr-legering från Heraeus helt utan nickel vilken funnits på marknaden sedan länge. Den är mycket vridstyv, har en låg vikt och en låg värmeledningsförmåga.

 

Ovanstående konstruktioner kan tillverkas till de flesta på marknaden förekommande implantatplattformarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frästa individuella distanser

Vi tillhandahåller frästa individuella distanser från flertalet tillverkare. Antingen gör tandteknikern en förlaga i vax vilken som sedan skannas och fräses av någon av våra kvalitetsäkrade fräscentra, eller så skannas modellen och den individuella distansen utformas antingen direkt i vår egen CAD-anläggning eller hos en av våra leverantörer av en erfaren tandtekniker, varefter den fräses fram.

Några leverantörer av frästa individuella distanser

Flertalet av ovanstående distanser kan utformas så att man kan bränna porslin på direkt, vilket ur ekonomisk synpunkt är mycket fördelaktigt. Några av distanserna kan tillverkas i vinklade utföranden för att optimera designen och skruvhålets placering.

 

 

 

 

Gjutna individuella distanser

Vi gjuter individuella distanser i samma material som gjutna implantatbroar ovan, där vi i princip stödjer alla på marknaden förekommande implantatplattformar.